Protetyka

 

Protetyka stomatologiczna daje szansę na estetyczny wygląd u pacjenta, nawet jeśli brakuje zęba lub zębów. Dzięki zaś stomatologii estetycznej można pozbyć się kompleksów spowodowanych „niepełnym uśmiechem”. Możemy cieszyć się pięknym uśmiechem, który wpływa na poprawę jakości naszego życia, który zwiększa naszą pewność siebie i który jest nieoceniony w kontaktach międzyludzkich.

Stomatologia estetyczna zajmuje się poprawą estetyki uśmiechu w szerokim tego słowa znaczeniu. Obejmuje takie zabiegi, jak m.in.:

1) wybielanie zębów,
2) piaskowanie,
3) korekta kształtu i koloru zębów za pomocą wypełnień, licówek, koron,
4) uzupełnienie braków zębowych za pomocą prac protetycznych z wysokiej jakości materiałów imitujących naturalne tkanki zębów oraz
5) w ramach leczenia ortodontycznego.

Protetyka stomatologiczna zajmuje się przede wszystkim odtwarzaniem pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu. Ważną rolę odgrywa przy rehabilitacji osób po operacjach onkologicznych lub plastycznych za pomocą protez pooperacyjnych oraz epitez. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (niedające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy elastyczne, protezy szkieletowe, protezy nylonowe, lub acetalowe, protezy bezklamrowe (na zasuwach lub na zatrzaskach), a do uzupełnień protetycznych stałych zalicza się m.in. korony i mosty. 

Mosty protetyczne uzupełniają braki uzębienia i są zamontowane w jamie ustnej w sposób stały. Mosty protetyczne zbudowane są z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz koron protetycznych, których zadaniem jest mocowanie go na filarach. Filarami mogą być oszlifowane żywe zębywkłady koronowo-korzeniowe (zacementowane w korzeniach zębowych) lub implanty. Mosty dentystyczne mogą być pełnoceramiczne lub wykonane w technice porcelana na metalu. Warunkiem ich założenia są odpowiednio mocne i zdrowe filary np. prawidłowo wyleczony kanał korzenia bez zmian patologicznych przy wierzchołku oraz zdrowe przyzębie

Korony odtwarzają znaczny ubytek korony klinicznej zęba i mogą być wykonywane ze stopu metalowego, z akrylu, ze stopu metalowego licowanego (pokrywanego od widocznej strony licowej korony) akrylem, kompozytem, porcelaną lub ceramiką, lub na bazie tlenku cyrkonu). Korony protetyczne stosuje się tak na zęby stałe, jak i na mleczne. W przypadku małych pacjentów korony nakłada się w narkozie.

Stosuje się również korony pełnoceramiczne bez podbudowy metalowej, wytwarzane za pomocą technologii CAD/CAM. Korona protetyczna bywa również częścią mostu protetycznego, którego wykonanie umożliwia uzupełnianie braków między-zębowych.

Wykonywane są także tzw. korony tymczasowe z materiałów kompozytowych lub ze stopu aluminium, które zakłada się pacjentom oczekującym na wykonanie korony stałej, które może potrwać do kilku tygodni.

facebook